God tilgang til et rikt fiske
Vår del av Øygarden kommune er  rik på fiske-tradisjoner, og fisken har alltid vært den tradisjonelle leveveien. Det finnes et utal av fiskearter, og nedover siden skal vi kort presentere noen av dem:
Video

Noen av de mange fiskeslagene du kan møte på Kvernepollen

Torsk: En av de mest populære  fiskene i området, og en av de mest vanlige. Fiskes med stang/sluk eller pilk.  Enkelte av våre gjester har fått Torsk opp til 25 kg. Men er mest vanlig rundt 3 til 5. kg. Torsken kan bli opp mot 2.m. lang og opp til 50 kg. Den finnes på de fleste dyp.

Makrell: Opptrer gjerne i store mengder og stim på sommeren og ettersommeren. En meget sprelsk fisk å få på kroken og god matfisk. Fiskes med bl.a. stang/sluk eller gummimark (dorg).

Brosme: Dypvanns fisk, fra 10 til gjerne 100m dyp. Kan bli ca 1.m lang og veie opp til 15 kg. Fiskes helst med pilk eller agn. Men også  på stang/sluk.

Lyr: finnes i store mengder og er meget vanlig. Fra ca 1 til 2 kg og oppover. den kan bli ca 1,30m lang og veie opp til 12 kg. Biter på det meste av fiskeutstyr og liker seg gjerne langs land.

Kveite: Meget populær fisk å få, og kan bli meget stor. Faktisk kan hunnen bli opp til 300 kg og hannen ca 50kg. Normalt dypvannsfisk, men yngre fisk og mindre individer går på grunnere vann. Har blitt fisket på Kvernepollen opp til ca 26.kg.

Lange: En fisk som det fåes ofte hos oss. Liker seg på sand og steingrunn, fra 15 meter og dypere. Kan bli ca 1.90 m. lang og ca 35kg.

Lysing: Mye av rundt Kvernepollen. Holder seg på bunnen om dagen og høyere opp om natten. Lever på fra ca 60 meter til flere hundre. Kan bli opp til 1,40cm og 17 kg

Sei: (Pale) Den mest vanlige fisken og lettest å få, og liker seg best på grunt vann.  Du kan faktisk fiske den fra terrassen på leiligheten. Da gjerne på rundt 1.kg. man den kan faktisk bli opp til 20.kg og går da noe dypere.

Hyse: fiskes det mye av. Liker seg gjerne på sandbunn på ca 10 til 20 m. Går enda grunnere om sommeren og natten. Kan faktisk bli opp mot 20 kg.

Lomre, Flyndre,rødspette mm: Bunnfisker som liker seg best på sandbunn. Fanges ofte med å bruke "sjøkikkert" og pigge den.Nydelig matfisk. Ligger vanligvis rundt 0,4 til 1,0 kg.

Laks og Sjøørret: Finnes endel av i området. Sjøørret fiskes ofte og selv  om laksen er fredet, slumper den inn i mellom.

Breiflabb: Fiskes mye hos oss. Trives på alle dyp, men liker seg best på "bløt bunn", der den graver seg delvis ned og venter på "pilken" eller sluken.(byttet). Kan bli ganske stor, faktisk er det tatt breiflabb opp mot 50.kg. Hos oss på Kvernepollen ligger rekorden på 18.kg.

Steinbit: En av de fiskene det er mye av i området. Lever helst på steinete sandbunn, på de fleste dyp. Den kan bli ca 1,30 m. lang og opp til over 20 kg, Rekorden på Kvernepollen er 18 kg. En nydelig matfisk.

Ellers finnes det ål, sild, berggylte og mange,  mange andre fiskearter, skjell og skalldyr.

 

Lær mer om fiskeartene. Slå opp i "Fishbase" alfabetisk :


A B C D E F G H I J K L M N O P
Q
R S T U V W X Y Z

 

 
 -  Tele: +47 56388906  +47 90992542  +47 93088684 -
 www.kvernepollen.com http://www.musikksupply.no